•  

W każdej pracy mamy do czynienia z procesami odbioru informacji, podejmowania i wykonania decyzji. Większość procesów decyzyjnych realizowanych podczas wykonywania pracy wiąże się także z podejmowaniem ryzyka i wyzwala silne emocje.

Badania psychologiczne pełnią rolę selekcyjną, edukacyjną i profilaktyczną, stąd służą aktualnej ocenie zachowań pracujących i ukierunkowane są na identyfikowanie tych elementów stanu zdrowia, które pozostają w związku przyczynowym z warunkami pracy.

Szybkość i równomierność reakcji psychofizycznej badanego na bodźce oceniamy badając czas reakcji prostej, złożonej oraz koordynację wzrokowo ruchową. W zakresie sprawności intelektualnej badamy operacje umysłowe, zdolności uwagowe oraz predyspozycje osobowościowe i temperamentalne do wykonywania pracy.

Możliwości percepcyjne osoby badanej, a w szczególności adaptację wzroku i wrażliwości na olśnienie oceniamy poprzez badanie psychologiczne w ciemni.

Wszystkie powyższe procesy badamy za pomocą testów papierowych i aparaturowych, obserwacji i wywiadu z doświadczonym w diagnostyce psychologiem.

Kierowcy po badaniu otrzymują dokładne informacje zwrotne i w razie potrzeby, praktyczne wskazówki do zastosowania w czasie pracy.

Rabanet : Rabanet.pl