Jesteśmy prywatną placówką świadczącą usługi w zakresie psychologii pracy.

Misją pracowni jest propagowanie i korzystanie z najnowszych zdobyczy psychologii dla potrzeb indywidualnych, firm oraz organizacji. Pracownia zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Nowoczesna aparatura oraz komfortowe warunki lokalowe umożliwiają rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych i motorycznych pracowników. Podczas wykonywania badań wykorzystujemy testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Posiadamy zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną (nr 03/2010) oraz zezwolenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego do prowadzenia badań i wydawania orzeczeń psychologicznych.

Rabanet : Rabanet.pl